Rotterdamse scholen.

Elke week, onder schooltijd, één-op-één aandacht van studenten voor je mentees (leerlingen). Dat is MoZ. We koppelen een klas studenten aan een klas leerlingen die 20 weken met elkaar gaan werken aan de doelen die ze samen opstellen. Dit gebeurt allemaal op de school van de mentee. De studenten worden hierbij begeleid door hun eigen docent waarbij zij wekelijks intervisie hebben. De docent werkt nauw samen met de klassenmentor.

Waarom MoZ?

Eén-op-één begeleiding

Wekelijks een uur één-op-één-aandacht van een student geeft mentees een boost. Het programma studentmentoren  aan de studievaardigheden, interesseontwikkeling, loopbaanoriëntatie, leefwereld vergroting en sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling 

Onder schooltijd

Begeleiding onder schooltijd biedt een gestructureerde en veilige omgeving waarin studentmentoren hun mentees kunnen ontmoeten en begeleiden tijdens reguliere schooluren. Deze aanpak zorgt ervoor dat de mentorbijeenkomsten toegankelijk en gemakkelijk in te passen zijn in het dagelijkse rooster van de mentees. 

Dichtbij de mentee

Doordat de studentmentoren qua leeftijd dicht bij de mentees staan ontstaat er vaak snel een relatie en wederzijds vertrouwen. De studentmentor dient als rolmodel voor de mentee en heeft nog niet lang geleden dezelfde ervaring als de mentee ervaren.  

Deelnemen?

MoZ op jouw school? Neem contact met ons op voor meer informatie.

We doen het samen.