Studenttutoren.

Verbinden in Rotterdam. Bij MoZ geloven we in het creëren van sterke, echte verbindingen. In het hart van Rotterdam brengen we leerlingen en studenten samen, waar ze elkaar omarmen ongeacht hun achtergrond of onderwijsniveau.

Wie zijn de tutoren?

Onze tutoren zijn HBO-studenten van verschillende opleidingen die deel hebben genomen aan de interventie Studentmentoren010. Deze combinatie van ervaringen maakt hen bijzonder geschikt voor persoonlijke begeleiding binnen de grootstedelijke context.  

Wat doen onze tutoren?

Onze tutoren richten zich op het versterken van leerprestaties door middel van cultural responsive teaching en high dosage tutoring. Ze zijn getraind om de culturele diversiteit van leerlingen te erkennen en hierop in te spelen, wat de lessen effectiever en inclusiever maakt. Met een minimum van twee keer per week één uur per sessie, leggen ze de nadruk op regelmatige en diepgaande interactie. Dit doen zij in samenspraak met de school, waarbij ze de methode en aanpak van de school hanteren. 

1. Voorbereiding

Koppeling van klassen

Een klas studenten wordt gekoppeld aan een hele klas leerlingen, waarbij er koppels gevormd worden tussen studenten en leerlingen. Vanaf dan zijn zij mentor en mentee. 

Voorbereiding en training

De mentoren ontvangen voor de start een training om zich voor te bereiden op hun rol. De mentee wordt door hun leerkracht voorbereid op de komst van de mentoren, met handreikingen zoals een lesbrief.

2. Uitvoering

Wekelijkse ontmoetingen 

Mentoren en mentees ontmoeten elkaar elke week 1 uur, gedurende 16 à 20 bijeenkomsten op de school van de leerlingen.

Structuur en Inhoud

Het traject kent een vaste structuur van kennismaking, verdieping en afscheid nemen, met materialen en trainingen gericht op actief leren en relatie leren. 

Begeleiding en samenwerking 

De mentor bereidt elke les goed voor met een plan van aanpak. De mentoren worden begeleid door een eigen docent, en de leerkracht van de klas werkt samen met de docent.

3. Evaluatie

Intervisie

Een klas studenten wordt gekoppeld aan een hele klas leerlingen, waarbij er koppels gevormd worden tussen studenten en leerlingen. Vanaf dan zijn zij mentor en mentee. 

Evalueren

Na elk traject volgt een evaluatie en een vooruitblik op een volgend traject.

Hoe werken onze tutoren?

De tutoren werken aan ‘leren leren‘, het verbeteren van reken- en taalvaardigheden en het stimuleren van plezier in leren. Ze ontwikkelen effectieve leerstrategieën, passen de methodiek en aanpak van de school toe, en voegen speelse elementen toe om een positieve houding ten opzichte van rekenen en taal te bevorderen.  

Onze studentmentoren

Arson
Ik heb gleerd dat een band ontwikkelen niet alleen waardevol is...

Start als Studenttutor

Als tutor kom je in dienst van uitzendbureau Flexcraft. Je verdient ongeveer €15,- per uur. Naast je tutor uren krijg je ook tijd voor lesvoorbereiding en intervisie. De leerkracht van jouw tutorleerlingen levert je de spullen waarmee je de leerlingen helpt, geeft je af en toe feedback en beantwoordt jouwinhoudelijke vragen.

We doen het samen.